Nederlands Instituut voor

Logotherapie & Existentiële Analyse

shadow shadow

Stichting

Nederlands Instituut voor Logotherapie

 

Stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie

 

Statutaire naam:         Stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie

KvK-nummer:             41003804

Datum oprichting:       10-09-1990

Activiteiten SBI-code:  869299 -

                                    Overige gezondheidszorgondersteunende diensten

 

Stichting voor Logotherapie NILEA:  NL74 TRIO 0338 8523 95 

 

 

 

De doelstellingen van de Stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie

 

De stichting is in 1990 opgericht voor onbepaalde tijd en is een instelling zonder winstoogmerk.

Het doel van de stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse volgens V.E. Frankl is een instelling waarin voorlichting over en opleiding in de Logotherapie in de ruimste zin worden verzorgd. Daartoe organiseert de stichting een aan internationale criteria gerelateerde opleiding, verzorgt lezingen en bijeenkomsten, publicaties en voorziet op zo breed mogelijke wijze in de verspreiding van logotherapeutische vakkundigheid.

De stichting ondersteunt praktijken waarin volgens de methode van Viktor Frankl wordt gewerkt.

De stichting kan samenwerkingsverbanden met derden aangaan en kan zowel in als buiten Nederland nevenvestigingen openen.

De stichting werkt nauw samen met instituten voor Logotherapie en Existentiële Analyse over de hele wereld.

De stichting is in 1990 opgericht en werkte bij diens leven met uitdrukkelijke instemming van prof.dr.Viktor E. Frankl aan de opleiding van Logotherapeuten in en buiten het Nederlands taalgebied.

 

 

 

UIT DE STATUTEN:

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het belang, de ontwikke-

    ling, de toepassing en de verspreiding van “V.E. Frankl’s Existentiële

    Analyse en Logotherapie” in Nederland en voorts al hetgeen met een en

    ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk

    kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de

    ondersteuning van logotherapeutische praktijken, het verzorgen en

    coördineren van opleidingen en het onderhouden van internationale

    kontakten en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

                  (Vastgelegd d.d. 10 september 1990 ten kantore van Mr.J.K. Rademakers, notaris te Leeuwarden)

 

 

www.viktorfrankl.nl  © Pieter Hoekstra

HomeOpleidingNILEANVLEAFLP-EUNieuws ValueBulletinDienstenContact