Nederlands Instituut voor

Logotherapie en Existentiële Analyse

shadow shadow

Nederlandse Register van Logotherapeuten

 

PRAKTIJKEN voor LOGOTHERAPIE

KUIPERS HEALTH

dr. Fred H. Kuipers MSc, ECP, Eur.Ing

Molenweg 25
7055 AV Heelweg
Telefoon: 0315-346.018
E-mail: info@kuipershealth.nl

 

 

THERAPEUTIKON

drs. Pieter Hoekstra MA-CP, ND, MD (AM)

Zandweg 51

3962 EB Wijk bij Duurstede

Telefoon: 0343 - 447 111 / 06 - 8345 9081

E-mail: info@therapeutikon.com

www.therapeutikon.com

 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LOGOTHERAPIE EN EXISTENTIËLE ANALYSE (NVLEA)

 

De NVLEA is de Nederlandse beroepsvereniging van professionele beoefenaars van logotherapie en existentieel-analytische psychotherapie

 

 

NVLEA

Statutaire naam:         Nederlandse Vereniging voor Logotherapie

                                 en Existentieel-Analytische Psychotherapie

KvK-nummer:             30148274

Datum oprichting:       31-12-1997

Activiteiten SBI-code:  94993 - Steunfondsen op het gebied van gezondheidszorg

Rechtsvorm:               Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

 

 

HET DOEL VAN DE VERENIGING IS:

a het bevorderen van ontwikkeling en toepassing van logotherapie en

   existentieel-analytische psychotherapie in het kader van de

   gezondheidszorg in Nederland;

b het behartigen van de belangen van haar leden.

 

STATUTEN

De vereniging probeert haar doel te bereiken door:

a  het instellen en bijhouden van een openbaar register van logotherapeuten en

    existentieel-analytische psychotherapeuten;

b  het vormgeven, instellen en actualiseren van een beroepscode,

    en de onderschrijving en naleving van klacht- en tuchtregelingen;

c  het opstellen en vaststellen van een klacht- en tuchtreglement en

    het uitvoeren van alle handelingen die daaruit voortvloeien;

d  het bevorderen van wetenschap en vaardigheden voor de in het doel van

    de vereniging genoemde therapieën;

e  het organiseren van wetenschappelijke en andere bijeenkomsten

    die het doel van de vereniging steunen;

f   het behartigen van de beroepsinhoudelijke en maatschappelijke belangen

    van haar leden;

g  het aangaan van collectieve overeenkomsten voor haar leden;

h  het uitgeven van een periodiek;

i   het bevorderen van internationale samenwerking (…);

    het zo nodig instellen en instandhouden van commissies,

    projectwerkgroepen en dergelijke.

 

 

 

BESTUUR NVLEA

voorzitter:    P. Hoekstra, Zandweg 51, 3962 EB Wijk bij Duurstede 

                   0343-577111 info@therapeutikon.com

secretaris:   C. de Jong, Albardaweg 127  6702 CW Wageningen

                   0317-451777  cornelisdejong@hotmail.com

bestuurslid: L.F. Harms, Kerklaan 50 1211 PR Hilversum

                   035-6422626 lfharms@kpnmail.nl

www.viktorfrankl.nl  © 1998 / 2012

HomeOpleidingNILEANVLEAFLP-EUNieuws ValueBulletinDienstenContact