Logo Consult Pieter Hoekstra
shadow shadow

Logo Consult

 voor advies dat ZIN heeft

 

 

Maar we leven nog, maar we leven nog.

We leven nog, ja we leven nog.

- Ramses Shaffy -

 

 

Jouw leven is uniek en alleen jij zelf kunt het vervullen

 

Om het leven aan te gaan vraagt veel moed. En dat geldt ook voor de liefde. De belangrijkste dingen in ons bestaan blijken immers heel kwetsbaar. Er zijn mensen die dit pas later ervaren, maar we komen het allemaal ergens in ons leven tegen. Ik heb het vaak aan mensen gevraagd: ‘Had je het willen missen?’ – Dezelfde vraag als het ging om hun eigen leven of het loslaten van iemand waarvan ze hielden – en trouwens van blijven houden. En bijna altijd komt er dan een glimlach te voorschijn. ‘Nee, ik had dit niet willen missen.’

 

 

In die paar regels hierboven heb ik eigenlijk geen enkel ‘zwaar’ woord gebruikt. Toch zijn uw gedachten ongetwijfeld wel bepaald bij woorden die te maken hebben met de grootste levensvragen. Wat er staat gaat daarentegen enkel over leven en liefde. Wij willen allemaal een zinvol en gevuld leven. Daar werken we voor; daar streven we naar. Leven is niet enkel de afwezigheid van ziekte, aandoeningen, pijn en verdriet. Nee, leven is vaststellen dat het de moeite waard is. ‘Het is goed dat ik er ben!’

 

 

Jouw leven is uniek en alleen jij zelf kunt het vervullen. Oscar Wilde schreef: “Be yourself; everyone else is already taken.” Zo is het leven tegelijk een voorrecht en een opdracht. Viktor Frankl geeft aan dat het leven ons voor vragen stelt; aan ons is het om antwoord te geven.

 

 

 

 

‘Tussen de prikkel en de reactie zit altijd een stukje ruimte –

daar, in die ruimte zit onze vrijheid.’

 

 • ZIN is voor mensen in hun hele bestaan de belangrijkste motivator

 • ZIN kan niet aangeboden worden….

 • …. maar de voorwaarden kunnen wel gefaciliteerd worden

 • 'er zin in hebben' - in onze taal is het eigenlijk zo eenvoudig

 • ZIN blijkt een probaat middel tegen sabotage, corruptie, diefstal, misbruik, pesterijen, burnout en al die andere ongewenste effecten wanneer mensen niet tot hun doel komen

 • ZINvol gefundeerd leiderschap

 

De mens is één geheel

... althans, dat proberen we te zijn, anders voelen we ons niet oké. De hoge eisen die vandaag de dag aan zoveel mensen worden gesteld maken het niet gemakkelijk die balans tussen ons lichaam en psyche, geest en ziel duurzaam te vinden. Vooral niet wanneer we ervaren dat we zoveel niet in eigen hand hebben.

Op de vraagstukken voor ons eigen leven hebben wij antwoord te geven. Voor de meesten van ons is het uiteindelijk wel duidelijk dat wij geen eisen aan het leven hebben te stellen. Viktor Frankl verwoordde het zo: 'Wij hebben geen vragen aan het leven te stellen, maar het leven stelt ons voor vragen. En wij hebben antwoord te geven.'

 

Levenskracht, Levensvreugde en Gezondheid

Samen met Logo Consult probeert u de zin voor uw eigen leven onder woorden te brengen om zo uw circle of influence te vergroten. Een sterker gevoel van vrijheid helpt ons om een veel grotere verantwoordelijkheid te kunnen dragen en in verreweg de meeste gevallen zullen we ons in alle opzichten fitter en gezonder voelen.

 

Zininfarct

Een kwart eeuw geleden kwam de Duits-Nederlandse filosoof Peter Sloterdijk met de term zininfarct. Het is nauwelijks nodig om deze term toe te lichten. De associatie met hersen- of hartinfarct is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk is de 'zin' geen orgaan als het hart of de hersenen, maar voor onze vitaliteit - dus: levenskracht - wel van levensbelang. Viktor Frankl spreekt, als neuroloog en psychiater, over de geestelijke persoon. Dit is hier geen religieus begrip. Toch is het breder dan wat bij ons onder de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verstaan wordt. De geestelijke persoon is in diepste zin de hele mens. Dus lichaam, psyche, geest en ziel, maar ook heel in de zin van onaangetast of ongeschonden. Wanneer de grond van ons bestaan - waarom ben ik hier? - niet meer beantwoord wordt is er sprake van een zininfarct.

 

Niemand kan voor jou bepalen wat de zin van je bestaan is

Dit is inderdaad heel fundamenteel. Elk mens is uniek, dat willen we ook graag, maar de prijs die we er voor betalen is dat ook niemand het levenvoor ons kan leiden. Met vallen en opstaan gaan we onze eigen en unieke weg. Ons geloof of onze overtuigingen kunnen ons daarbij helpen en richting geven, maar de zin van mijn bestaan blijkt onherhaalbaar. Juist in moeilijke situaties, als het er echt op aan komt, hebben we het nodig om een doel te hebben om voor te leven. Dat is iets of iemand om voor te leven. Op die manier ligt de zin van ons bestaan altijd buiten onszelf. Martin Buber spreekt hier over Ich und Du. Er is iemand anders nodig om jij tegen mij te zeggen en pas dan weet ik dat ik er ben. Voor Buber is het meestal een mens.

 

 

Wat heeft U nodig?!

Ja, daarop kan niemand anders dan u zelf het antwoord geven. Toch betekent dat niet dat dit een eenzame weg moet zijn. Integendeel, als mensen kunnen we elkaar zoveel bieden! In het persoonlijke leven doen we dat; in ons werk; in onze sociale contacten en zo nu en dan misschien in een helpende relatie met een coach, trainer of therapeut. En als wij dat van beide kanten zo ervaren - dan bent u bij ons aan het goede adres.

 

Management vraagt Zin

Bewust en onbewust, wordt de mens begeleid door de vraag naar de zin in het leven. De vraag naar de zin is de uitdaging van het menselijk handelen. Zelfs in het bedrijfsleven, het management, in het dagelijks leven.

 • Zin motiveert

 • Zin bevordert geestelijk welzijn

 • Zin maakt succesvol

 • Zin geeft een ‘Waartoe’

Onze missie is u te helpen op zoek naar Zin en u te begeleiden de betekenis en de waarden te ontdekken.

 

Voor meer persoonlijk en zakelijk succes!

 

Ja, succes! Dat bestaat niet enkel uit de nieuwe functie of de betere arbeidsvoorwaarden, maar zeker ook in de voldoening die dit u oplevert. En die zit voor een groot deel in de beleving dat u op uw plek zit en blijft groeien in uw functie. Wij beschikken over mooie instrumenten om u te helpen meer zicht op uzelf te krijgen én om u te begeleiden grote persoonlijke winst te boeken om te worden wie u in werkelijkheid bent. En wij leggen de lat hoog.

 

 

 

Mission Statement

Logo Consult - Advies dat zin heeft 

 • Onze naam is afgeleid van het Griekse woord 'logos'

 • Logos betekent 'zin' of 'betekenis'

 • Hiermee overeenkomstig heeft ons advieswerk tot doel om mensen en organisaties te ondersteunen in het vinden van zin

 • We verkennen met u waarden - waarden die leiden tot succes

 

Logo Consult 

biedt een breed aanbod aan

testen en assessments voor

bedrijven, instellingen en particulieren.

www.viktorfrankl.nl  © Pieter Hoekstra

HomeOpleidingNILEANVLEAFLP-EUNieuws ValueBulletinDienstenContact