Nederlands Instituut voor

       Logotherapie & Existentiële Analyse Pieter Hoekstra

shadow shadow

Diensten & Producten

Voor vrij te downloaden aanbod kunt u kijken op de pagina's

 

  - Value, hier vindt u

      - artikelen & boeken

      - geluidsopnamen (binnenkort) en

      - links naar beeldmateriaal (op YouTube)

 

 

  - Bulletin, een aanzienlijk deel van de eerdere jaargangen van het

    Bulletin voor Logotherapie en Existentiële Analyse zijn hier vrij te downloaden

 

 

Informatie over introductie cursussen, studiedagen en een jaarlijkse Viktor Frankl-lezing krijgt u onder 'Nieuws'.

 

 

Logotherapie in Nederland

Logotherapie is een vorm van psychotherapie. 
Ontdekt en ontwikkeld door Prof. Dr V. E. Frankl (1905 - 1997) is Logotherapie uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke vormen van psychotherapie.

  • Logotherapie is transcultureel

  • Logotherapie is persoonsgerichte psychotherapie, waarbij de vraag naar een mogelijk zinvol leven centraal staat

  •  Logotherapie is zo zinvol omdat het 'van het leven zelf leren om onvoorwaardelijk zelf te leven' is

Bij Logotherapie gaat het om een psychotherapeutische behandelingsmethode vanuit het eigenlijk menselijke en met als doel verantwoordelijkheid in vrijheid voor verandering naar zinvol en waardig leven. 

  • Dat is vanuit de geestelijke dimensie

  • De mens als 4- dimensioneel wezen is 'eenheid in totaliteit'

  • De mens als 3-dimensioneel wezen 'is' iemand, die beschikt over een psyche en een lichaam

  • Ieder mens leeft in relatie tot anderen en kan voortdurend anders (pro-activiteit)

Wat het leven van mensen beslissend beïnvloedt is een onbewust geestelijk proces dat op de verwerkelijking van een zinvol en waardig bestaan gericht is. In dat proces kunnen situaties en condities factoren van betekenis zijn, maar nooit factoren die beperken.
Ieder mens beschikt over die innerlijke vrijheid die in staat stelt om te kiezen voor het andere, verandering en voor anderen. Daarin zelf verantwoordelijk zijn en concreet zelf doen bepaalt wie iemand is.
Logotherapie beschikt over specifieke methoden en gevalideerde technieken om persoonlijke ontwikkeling en permanent veranderen te faciliteren en te integreren.
Logotherapie biedt expliciet ruimte voor het positief gebruiken van persoonlijke levensbeschouwelijke momenten.

.Pieter Hoekstra

www.viktorfrankl.nl  © Pieter Hoekstra

HomeOpleidingNILEANVLEAFLP-EUNieuws ValueBulletinDienstenContact