Nederlands Instituut voor

        Logotherapie & Existentiële Analyse Pieter Hoekstra

shadow shadow

BIBLIOGRAFIE LOGOTHERAPIE & EXISTENTIËLE ANALYSE

Nederlands en Nederlandstalig

De 20ste druk van de Nederlandse editie van

VIKTOR FRANKL's 'De Zin van het Bestaan' – Juli 2019

 

Deze bibliografie wordt zo breed mogelijk gehouden. Wetenschappelijk en populair werk wordt genoemd als de inhoud in de context van Nederland of de Nederlandse taal voorkomt. De inhoud en kwaliteit is in beginsel de verantwoordelijkheid van de auteur(s). De meeste publicaties zijn in de leesruimte van het instituut te lezen en worden niet uitgeleend; een deel van het materiaal is digitaal beschikbaar en via deze site te downloaden als PDF-bestand. Tevens is een deel van de literatuur beschikbaar via de Koninklijke Bibliotheek (kb.nl) en/of via academische bibliotheken.

Het Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse staat open voor aanvullingen op deze lijst. Graag voegt zij publicaties toe aan de (digitale) bibliotheek.

 

Voor onderzoeksdoeleinden kunt u onder meer terecht bij:

 

 

KATALOG DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK

 

AUTEURS:

 

Viktor E. Frankl

Nederlandse uitgaven

Medische zielzorg. Inleiding tot logotherapie en existentiële‑analyse, Utrecht 1959.

De onbewuste god, Helmond z.J.

Overspannen? Ziekten van de tijdgeest en hun genezing, Helmond z.J.

De zin van het bestaan. Een inleiding tot logotherapie, Rotterdam, 1978‑1980.

De wil zinvol te leven. Logotherapie als hulp in deze tijd, Rotterdam 1980.

Heeft het leven zin? Een moderne Psychotherapie, Rotterdam 1981.

De vergeefse roep om een zinvol bestaan. (The Unheard Cry for Meaning.), Amsterdam 1981.

Humaniteit van de Menselijke Vrijheid - Spiritualiteit en Verantwoordelijkheid in Psychotherapie. (Oorspronkelijke titel van de Nederlandse vertaling: De Onbewuste God), Poortugaal 2004

 

(klik hier voor meer publicaties van Viktor E. Frankl)

 

 

 

 

 

 

Böschemeijer, Uwe

Existentieel-Analytische Logotherapie volgens het Hamburgse Model - een overzicht, in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 9/1, Maart 1999

 

 

Carton, Roy G.D.

SpiritPsalmPsyche, Analyseren van versukkelde engelen door interessante Judaica, interactieve hermeneutiek en integratieve psychotherapie,

in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 9/4, December 1999

 

 

Debats, Dominique L.H.M.

Meaning in Life - psychometric, clinical and phenomenological aspects, Groningen 1996 (diss.) (download)

https://www.rug.nl/research/portal/files/10223334/thesis.pdf

 

(red.) Psychotherapie en zingeving, een spectrum van visies, Amersfoort 1988 / 2e druk  Cothen 1992

 

 

Dusschoten, Jan van

De vruchtbare leegte: een existeniteel analytische visie op borderline, Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse, Utrecht 2005

 

 

Fabry, Joseph B.

Geef zin aan je leven: werken met Frankl's Logotherapie, Lemniscaat 1980

 

 

Hoekstra, Pieter

(klik hier voor publicaties)

 

 

Lukas, Elisabeth

Je gezin, je houvast: op weg naar nieuwe waarden via de Logotherapie,

Dekker & Van de Vegt, 1983

 

 

Maas, Willem J.

(klik hier voor publicaties)

 

 

Mee, Willem L. van der

(klik hier voor publicaties)

 

 

Meijer, Eli J.G.

Oud en Nieuw... eind 2001 - Viktor Frankl - Daseinsanalyse (onder)belicht in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 11/4, December 2001

 

 

Merbis, Merijn A.E.

Depression - discovering Logos, in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 10/4, December 2000

 

 

Pattakos, Alex

Geef zin aan je werk: de zingevingsprincipes van Viktor Frankl, Business Contact, 2006

 

 

Rooij, Amber de

De bijna-doodervaring en de dimensie van het wezenlijk menselijke, in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 8/4, December 1998

 

 

Schoeman, S.J.

Pedagogiese momente by die antropologie van V.E. Frankl

Meulenhoff, [1965]

 

 

Schrover, Viola G.P.J.

De klacht van de lijdende mens: Analyses vanuit Joods perspectief.

Nijmegen, 2012, 90 p. (v.schrover@outlook.com)

 

 

Schultz, Duane

Groeipsychologie: de mensbeelden van Gordon Allport, Carl Rogers, Erich Fromm, Abraham Maslow, Carl Jung, Viktor Frankl, Fritz Perls, De Toorts 1979

 

 

Verduin, Pieter J.M.

Logotherapy and Communicative Psychotherapy - an Impression, in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 10/2, Juni/Juli 2000

 

Bewustzijn van lichaam, ziel en geest bij het herkennen en behandelen van de ervaring van zinverlies in moderne ziektebeelden, in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 11/2, Juni 2001

 

Logotherapie en evidence based medicine, in: Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, jg. 12/1, Maart 2002

 

 

Wiegel, Janneke

Zingevingsproblematiek - De plaats van zingeving in het maatschappelijk werk, Ede 2003

 

 

Zeeuw, Rinke van der

Psychotherapie en Integratie; een zoektocht naar het zijn van de mens in de wereld / Nederlands instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse,

Utrecht, 2005

 

 

Neem contact op met ons:

info@viktorfrankl.nl

 

www.viktorfrankl.nl  © Pieter Hoekstra

HomeOpleidingNILEANVLEAFLP-EUNieuws ValueBulletinDienstenContact